Novosti


NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA OD 29. KOLOVOZA 2013. GODINE

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (Sl. novine PGŽ broj 44/12) raspisuje

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Poslovni prostor nalazi se u Novom Vinodolskom, izgrađen na k.č.br. 573, upisane u z.k.ul. 2527 k.o. Novi.

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 29. KOLOVOZA 2013. GODINE I TRAJE DESET DANA.

 

NATJEČAJ O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, OD 29. KOLOVOZA
Skip to content