Novosti


NATJEČAJ za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2016./2017. godinu

Na temelju članka 3. Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 30/01 i 17/02) Grad Novi Vinodolski raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2016./2017. godinu

 

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima i to:

10 stipendija za učenike srednjih škola (7 srednja škola i 3 iz osnovne škole),

10 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.

 

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za darovite učenike i studente, s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski s prosjekom ocjena:

najmanje 4,50 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji

                      upisuju prvu godinu srednje škole,

najmanje 4,00 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju drugi, treći i četvrti razred srednje škole,

najmanje 4,00 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,

–    najmanje 3,50 iz prethodne godine studija za studente, 

–  najmanje 3,50 iz preddiplomskog sveučilišnog studija za studente koji upisuju diplomski studij.

 

III.

Zahtjevu iz točke II. prilaže se:

životopis sa kontakt podacima,

–   preslike svjedodžbi, odnosno  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, a ako se upisuje diplomski studij potrebna je potvrda fakulteta o prosjeku ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija,

za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,

za učenike potvrdu o upisu u školu

preslika osobne podnositelja zahtjeva i roditelja,

izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba,

za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,

za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani  za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada)

 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 28.10.2016. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

 

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

 

Natječaj za dodjelu stipendija 2016 – daroviti učenici i redovni studenti
Skip to content