Novosti


NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM SOCIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2015./2016. GODINU

 

Na temelju članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/01, 01/02, 10/03, 34/03, 38/06, 05/07, 05/11 i 33/12) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

 

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2015./2016.

 

 

1.                 Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.

 

2.                 Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.

 

3.                 Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:

 

         najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,

 

         najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,

 

         najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,

 

         najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente

 

         najmanje 3,00 iz preddiplomskog sveučilišnog studija za studente koji upisuju diplomski studij

 

4.                 Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 7. i 8. Odluke o socijalnoj skrbi.

 

5.                 Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Uredu Grada, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel. 554-353 (kontakt osoba Maja Pilepić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

 

6.                 Zahtjevu treba priložiti:

 

         životopis,

 

         uvjerenje o upisu u školsko-akademsku godinu 2015./2016.

 

         preslike svjedodžbi, odnosno  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, a ako se upisuje diplomski studij potrebna je potvrda fakulteta o prosjeku ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija,

 

– za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani  za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada)

 

         dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),

 

         potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

 

         potvrda o visini dohotka od Porezne uprave,

 

         preslika osobne,

 

         izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.

 

7. Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 26. 10. 2015., osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ»

 

O rezultatima natječaja, po sprovedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Ureda Grada.

 

 

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

 

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
Skip to content