Novosti


Natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2022./2023. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2022./2023. godinu

 

I.

 

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima i to:

 • 3 stipendije za učenike srednjih škola,
 • 3 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,
 • da je ostvario opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,0 i više, i
 • da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski program

 • Bravar/bravarica
 • Tesar/tesarica*
 • Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila
 • Zidar/zidarica
 • Armirač/armiračica*
 • Monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje
 • Kuhar/kuharica
 • Konobar/konobarica
 • CNC operater / CNC operaterka
 • Instalater grijanja i klimatizacije / instalaterka grijanja i klimatizacije
 • Mesar/mesarica
 • Zavarivač/zavarivačica
 • Soboslikar-ličilac/soboslikarica-ličiteljica
 • Keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica
 • Automehatroničar/automehatroničarka
 • Pekar/pekarica*
 • Stolar/stolarica
 • Fasader/fasaderka*
 • Automehaničar/automehaničarka
 • Vodoinstalater/vodoinstalaterka
 • Elektroinstalater/elektroinstalaterka*
 • Autoelektričar/autoelektričarka*
 • Slastičar/slastičarka
 • Limar/limarica*
 • Krovopokrivač/krovopokrivačica*

 

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski program

 • Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege
 • Tehničar geodezije i geoinformatike / tehničarka geodezije i geoinformatike
 • Zdravstveno-laboratorijski tehničar / zdravstveno-laboratorijska tehničarka

 

Stručni studij

 • Sestrinstvo
 • Primaljstvo

 

Sveučilišni studij

 • Medicina
 • Strojarstvo ili Proizvodno strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvoda, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije*
 • Računarstvo ili Primijenjeno/poslovno računarstvo*
 • Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija*
 • Rehabilitacija*
 • Farmacija
 • Logopedija
 • Fizika i matematika; smjer: nastavnički
 • Matematika; smjer: nastavnički
 • Matematika i informatika; smjer: nastavnički
 • Građevinarstvo
 • Socijalni rad*
 • Socijalna pedagogija*
 • Biologija i kemija; smjer: nastavnički*
 • Geografija; smjer: nastavnički* ili Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički*ili Geografija i povijest; smjer: nastavnički*
 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 • Brodogradnja
 • Glazbena pedagogija* ili Glazbena pedagogija (dvopredmetni)*
 • Kineziologija, nastavnički smjer*
 • Informacijske znanosti; smjer: Bibliotekarstvo* ili Informacijske znanosti – knjižničarstvo*
 • Geodezija i geoinformatika*
 • Arhitektura ili Arhitektura i urbanizam*
 • Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Psihologija

 

III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumentacija:

 • Kratki životopis sa kontakt podacima,
 • Preslika domovnice,
 • Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva,
 • Za učenike potvrdu o upisu u školu,
 • Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
 • Preslika svjedodžbe, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,
 • Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

Dodatna dokumentacija:

 • Potvrda o statusu člana obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdana od Ureda državne uprave,
 • Rješenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida za roditelja učenika/studenta izdano od Ureda državne uprave odnosno Ministarstva hrvatskih branitelja,
 • Potvrda Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH o danima sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
 • Rješenje o utvrđivanju invaliditeta učenika/studenta ili člana uže obitelji (roditelj, brat, sestra) izdano od HZMO.

 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 24. listopada 2022. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA STIPENDIJE (DEFICITARNA ZANIMANJA) – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

 

 

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Tekst Natječaja

Izjava o neprimanju druge stipendije

Izjava o članovima kućanstva

Dodatno bodovanje

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Skip to content