Novosti


Natječaj za izradu idejnog skulpturnog rješenja spomenika hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

Predmet natječaja je izrada Idejnog skulpturnog rješenja spomenika hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izvedbu spomenika hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Idejno skulpturno rješenje mora biti izrađeno na način da veličina spomenika može biti do 4,00 m2 bruto površine i visine do 4,00 m i  treba dati podatke o materijalu od kojeg  bi spomenik bio izrađen, dimenzije spomenika , vizualizaciju spomenika i smještaja u prostor odnosno neke od lokacija iz točke II. podtočke 2.2.ovog natječaja u bilo kojem mediju i/ili tehnici (skica, crtež, foto-montaža, kompjuterski generirarana slika i slično). Poželjno je priložiti i model u tri dimenzije.

Uslijedila su izlaganja ostalih sudionika skupa: Prof.dr.sc. Zdenko Cerović na temu: “Novi trendovi u turizmu od značaja za razvoj Crikveničko – vinodolske rivijere”, Dr.sc.Edna Mrnjavac na temu: “Promet kao činitelj turističkoga razvitka Crikveničko-vinodolske rivijere”, Dr.sc.Dora Smolčić Jurdana sa temom: “Održivi razvoj Crikveničko-Vinodolskog kraja”, Željka Jurčić Kleković: “Kulturna baština Vinodola i njena ugroženost”, Prof.dr.sc. Dragan Magaš: “Integralni pristup turističkom razvoju na Crikveničko – vinodolskoj rivijeri”, Prof.dr.sc. Milena Peršić sa temom: “Obrazovanje i kadrovski potencijali u razvoju turizma Crikveničko – vinodolske rivijere”, dipl. ing. Josip Ježić: “Resurs vode u sustavu žrnovnica”, Tami Sokolić “Ponuda ugostiteljskih usluga u domaćinstvima u budućnosti turizma”.

Skip to content