Novosti


Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 7/16 ) raspisuje

NATJEČAJ

ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Predmet natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, a rok za predaju ponuda je  8 dana od dana objave Natječaja.

Javno otvaranje pismenih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 03. veljače 2023. godine u 12,00 sati. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik. Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 

Tekst natječaja i pripadajući obrasci:

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski

Obrazac – Cjenik usluge 

GRADONAČELNIK

Tomislav Cvitković, univ.spec.oec.

 

 

Skip to content