Novosti


Natječaj za prijem u službu – VJEŽBENIK

Na temelju članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08) i točke I. Dopune  Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog,  Grad Novi Vinodolski raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu za obavljanje poslova I. vrste  – vježbenik u Upravni odjel za financije

Skip to content