Novosti


Natječaj za prodaju atraktivnog gradilišta namjene T1 u Novom Vinodolskom

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu  i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/20-10/33, UR.BROJ: 2107/02-01-20-2 od 08. listopada 2020. godine, Grad Novi Vinodolski javno objavljuje:

NATJEČAJ ZA PRODAJU ATRAKTIVNOG GRADILIŠTA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE T-1 HOTEL U NOVOM VINODOLSKOM KRALJA TOMISLAVA 20 – PARK IVANA MAŽURANIĆA

 

Skip to content