Novosti


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 28/11, 37/11, 28/16 i 16/18)  te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/42 URBROJ: 2170-11-01-23-2, od 05. srpnja 2023.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene.

Predmet natječaja je nekretnina označena kao k.č.br. 5858/60, Dumboko, pašnjak, površine 786 m², upisana u zk.ul. 7021 k.o. Novi, a početna cijena 1 m² zemljišta iznosi 79,90 €/m²odnosno ukupno zaokruženo 62.800,00 EUR.

Tekst natječaja preuzmite ovdje.

Dodatne informacije dostupne su u gradskom Odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, na tel. 051/554-362 (Kalanj) te 051/554-360 ( Stošić ), svakog radnog dana od 08,00-14,00 sati.

Sadržaj ovog Natječaja moguće je zatražiti i putem e-maila: [email protected].

 

 

Skip to content