Novosti


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjere

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 940-02/21-20/15, UR.BROJ: 2107/02-01-21-4, od 1. prosinca 2021.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene

 

Ponude se predaju zaključno sa 28. rujnom 2022. godine, u radne dane unutar radnog vremena: 7,00 -14,00 sati neposredno na Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 3. listopada 2022. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog s početkom u 10,00 sati.

Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić), svakog radnog dana od 08,00-14,00 sati. Čitav sadržaj ovog natječaja moguće je na e-mail upit : [email protected] dobiti elektroničkom poštom.

Skip to content