Novosti


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Klenovici

Predmet natječaja je prodaja atraktivnog zemljišta u Klenovici, I. red uz more, i to dijela k.č.br.3499/9 K.O.LEDENICE u površini od 211,90 čhv odnosno 762,00 m2 koje po prijedlogu parcelacije nosi novu oznaku k.č.br. 3499/837 po početnoj cijeni od 1.963,05 kn/m2 odnosno ukupno 1.495.844,10 kn uz uplatu jamčevine od 10 % početne cijene zemljišta odnosno od 149.600,00 kn.

Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponude najkasnije u roku 15 dana računajući od dana objave natječaja neposredno u Uredu Grada ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
GRAD  NOVI  VINODOLSKI
Trg Vinodolskog zakona 1
51 250  NOVI  VINODOLSKI
Komisija za provođenje natječaja prodaje nekretnina
«PONUDA  ZA  KUPNJU    ZEMLJIŠTA  U  KLENOVICI»-NE  OTVARAJ»

Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se 26.svibnja 2014.godine sa početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski.

Sve potrebne informacije kao i dokumentaciju koja se odnosi na prodaju zemljišta zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj  svakog dana od 09,00 do 13,00 sati  kod Ivice Tomića na mob.091 2444092 ili tel.051/554-372 , Nives Antić na mob. 091 2444094 ili tel.051/554-371 ili Vesne Mrzljak na mob.091 2444091 ili tel.051/554-361.

Tekst natječaja
Skip to content