Novosti


Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11) te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog : KLASA: 944-01/21-10/53, KLASA:944-01/21-10/54 i KLASA:944-01/21-10/56, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica.

Predmet natječaja:
1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Nova Krasa, 195/496
idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 1008 oranica Šuperinovo u Šiji površine 496 m2, upisane u z.k. ul. 2391 k.o. Novi, što iznosi 195 m2, za formiranje građevinske čestice, po početnoj cijeni za natječaj u visini od 507,00 kn/m2, sveukupno 98.900,00 kunu, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta, odnosno 9.890,00 kuna,
2. građevinsko zemljište u Klenovici, uži lokalitet Gornji Kalanji, međašno sa k.č. br.
3500/36 k.o. Ledenice 141/4014 idealnog suvlasničkog dijela , k.č. br. 3500/26, pašnjak površine 4014 m2, upisano u z.k. ul. 791-833 k.o. Ledenice, što iznosi 114 m2 zemljišta za formiranje gradilišta-okućnice, po početnoj cijeni za natječaj od 526,87 kn/m2, sveukupno 79.400,00 kuna, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta ili 7.940,00 kuna,
3. građevinsko zemljište u Klenovici, uži lokalitet „Gaj“ 81/154307 idealnog
suvlasničkog dijela k.č. br. 3379/99, neplodno zemljište površine 154307 m2 upisana u z.k. ul. 6510 k.o. Ledenice, što iznosi 81 m2 zemljišta za formiranje gradilišta-okućnice, po početnoj cijeni za natječaj od 662,01 kn/m2, sveukupno 53.600,00 kuna, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta ili 5.360,00 kuna.

Sadržaj i uvjete Natječaja možete preuzeti ovdje, a sve druge informacije mogu se dobiti na tel. 554-362 (Kalanj), 554-371 (Antić ili Stošić) i na broj 554-372 (Tomić), svakog radnog dana od 07-15, 00 sati.

Skip to content