Novosti


Natječaj za zakup gradskog zemljišta

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11, 37/11, 28/16, 16/18)  te Odluke Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 372-01/22-01/6, Grad Novi Vinodolski objavljuje

Natječaj za zakup gradskog zemljišta

 

Skip to content