Natječaji za financiranje udruga


Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog, kao upravni odjel Grada nadležan za rad s udrugama, na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 30/15), u roku od 30 dana od donošenja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izradit će, i na mrežnim stranicama Grada objaviti Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, kao najavu javnih natječaja i drugih programa financiranja programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine. Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Vezani propisi:
Skip to content