Novosti


NIKOLA MUDROVČIĆ I DALJE NA ČELU UDRUGE UMIROVLJENIKA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Nikola Mudrovčić i dalje je na čelu Udruge umirovljenika Grada Novog Vinodolskog. Odlučila je to redovna izborna skupština Udruge umirovljenika koja je održana u 26. travnja u Novom Vinodolskom. Za predsjednika Udruge kandidirali su se Nikola Mudrovčić, dosadašnji predsjednik, Krunoslava Barberić, Jozo Raštegorac, (koji je u međuvremenu odustao) i Ivan Tomić, a na tajnom glasovanju najviše glasova (14) dobio je Nikola Mudrovčić, Krunoslava Barberić (6), dok Ivan Tomić nije dobio ni jedan glas. Izabrani su i ostali organi i komisije Skupštine Udruge umirovljenika Grada Novog Vinodolskog.

UMI1

Skupština je prije izbora prihvatila izvješće o radu za protekli mandat i prošlu godinu koje je podnio Nikola Mudrovčić, izvješće o financijskom poslovanju i izvješće Nadzornog odbora. Na području Grada Novog Vinodolskog je 1200 umirovljenika, a u Udrugu je učlanjeno dvije trećine njih. Tijekom proteklog mandata Udruga bilježi vrlo aktivan rad na svim područjima djelovanja – u sportu, kulturi, zabavi, humanoj i socijalnoj djelatnosti. Članovi Udruge sudjelovali su na brojnim sportskim natjecanjima i druženjima, na kojima su osvojili mnoge nagrade. U sklopu kulturno – zabavne djelatnosti novljanski umirovljenici su ostvarili niz izleta u Hrvatskoj i inozemstvu, na kojima su se upoznali s kulturno – povijesnim vrijednostima krajeva koje su posjećivali. Također, posjetili su i niz kazališnih predstava u HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci.

Vrlo značajana aktivnost novljanske Udruge umirovljenika je u humanoj socijalnoj djelatnosti oko nabavke ogrijeva, suradnje s programom Pomoć u kući, podjelom novčane pomoći osobama starijim od 80 godina. Nikola Mudrovčić naglasio je da je djelomično riješen gorući problem društvenih prostorija u prizemlju, tako da članovi Udruge lagano mogu doći u prostorije,  čak i invalidne osobe u kolicima. Svakog tjedna organizira se mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi u prostorijama udruge, a o svim aktivnostima članstvo se redovno obavještava putem sredstava informiranja i umirovljeničkog lista. Organizirano je informatičko osposobaljavanje članova Udruge. Grad Novi Vinodolski redovno financijski prati aktivnosti Udruge umirovljenika.

– Vodi se posebna evidencija o članstvu Udruge od osnivanja nadalje, a godišnje imamo prirodno osipanje članstva smrću članova, kako koje godine, od 30 do 40 članova je manje. Članstvo se zato povećava ‘mladim’ umirovljenicima. Sada imamo 800 članova, a članarina je naplaćena gotovo sto posto, što je velik uspjeh i privrženost članova Udruzi – naglasio je predsjednik Udruge umirovljenika. Već drugu godinu za redom, dodao je, izdaju se nove članske karte, koje su jednoobrazne za cijelu Hrvatsku, s kojima članstvo ima popust kod prijevoza autobusima, raznim lječilištima, trgovinama te ostalim subjektima s kojima je Matica umirovljenika  u Zagrebu sklopila ugovore o davanju popusta. Mudrovčić je istaknuo redovite i dobre odnose s Maticom umirovljenika PGŽ u Rijeci i Maticom umirovljenika Hrvatske te prati sve akcije koje te krovne organizacije rade na dobrobit umirovljenika, kako bi u trećoj i četvrtoj životnoj dobi što bezbolnije i ugodnije proveli svoj životni vijek.

UMI2

Prihvaćen je i program rada za 2013. godinu, u kojemu je naglašeno da će Udruga nastaviti raditi i dalje na omasovlejnju članstva, informiranju članstva i davati podršku Matici umirovljenika Hrvatske, informirati članstvo o položaju umirovljenika u društvu, njihovim pravima i zahtjevima, voditi brigu o društveno – materijalnom položaju umirovljenika te nastaviti s aktivnostima na sportskom, kulturno – prosvjetnom i rekreacijskom djelovanju te humanitarnom radu.

Skup su pozdravili Marijan Meter, potpredsjednik Matice umirovljenika Hrvatske, Ana Turak, Matica umirovljenika Rijeka, Marinko Badurina, predsjednik Udruge umirovljenika Grada Crikvenice i Vinodolske općine i Juraj Rošić, predsjednik Udruge umirovljenika Sunce iz Crikvenice.

Skip to content