Novosti


NOVA APLIKACIJA „RAZVRSTAJ.ME PLUS“ NA WEB STRANICI GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Na web stranici https://www.novi-vinodolski.hr/ postavljena je nova aplikacija „Razvrstaj.me Plus“ (https://plus.razvrstaj.me/hr/4/novi-vinodolski/) koja služi stanovnicima grada Novog Vinodolskog za što bolje educiranje vezano za razvrstavanje otpada.

Zašto odvajati otpad?

Odvajanjem korisnih kategorija komunalnog otpada smanjuju se količine otpada koje završavaju na odlagalištu čime se pozitivno utječe na okoliš, a korisne sirovine ne završavaju nepotrebno odbačene.

S većim udjelom odvajanja korisnih kategorija komunalnog otpada izravno utječemo na smanjenje cijene odvoza preostalog otpada koji se ne može izdvojiti.

Na aplikaciju se ulazi klikom na ikonu “Razvrstaj.me Plus”,  u tražilicu upišite naziv otpada koji želite baciti i saznajte u koji spremnik i na koji način se taj otpad odbacuje. Za svaku odabranu vrstu otpada pročitajte opis i provjerite odnosi li se na vašu vrstu otpada.

Osim navedenoga, aplikacija pruža informacije o rasporedu odvoza otpada te će se nadopunjavati korisnim podacima.

Skip to content