Novosti


Novi na prijelazu u XXI. stoljeće

Novi Vinodolski, kao pionir organiziranog turi­stičkog djelovanja na području gornjeg dijela Hrvat­skog primorja, godine 1978. obilježava 100. obljetnicu turističkog djelovanja, kao i 690. obljetni­cu donošenja Vinodolskog zakona i time potvrđuje svoju povijesnu ulogu i značaj u prošlosti Vinodola. U godini 1981. izgradnjom natkritog bazena s mor­skom vodom i kongresne dvorane, Turističko naselje “Zagori” profilira planirani dio svog kompleksa, a ispred hotela “Lišanj” 2. srpnja iste godine počinje se koristiti prvi dio novog kupališta, dok se drugi dio kupališta dovršava 1. srpnja 1983. godine, paralelno s dogradnjom novog dijela hotela “Lišnja”.

U tom zahvatu uređuje se plaža ispred hotela, gradi se na plaži veliki bazen s morskom vodom, a uz hotel for­miraju se tri tenis igrališta i četiri boćališta. U novoizgrađenom dijelu hotela smješten je natkriti bazen s morskom vodom, pa je time hotelski kom­pleks “Lišanj” zaokružen u veoma kvalitetnoj cjelini i ponudi. Od viška materijala, pri iskopu temelja za novi dio hotela, u predjelu luke, formira se betonska platforma, koja služi kao sunčalište domaćem sta­novništvu. Godine 1988. Novi Vinodolski obilježava 700. obljetnicu donošenja Vinodolskog zakona. Ovaj značajni jubilej, kroz 1988/89. godinu popraćen je popločenjem stare Place, uređenjem pročelja Frankopanskog kaštela, ulica stubišta i trgova u starom di­jelu grada, te izgradnjom novog trga sa stambeno-poslovnim centrom.

Godine 1990. iz socijalističke Jugoslavije, uz osta­le države, izdvaja se Država Hrvatska, kao samostal­na, demokratska i nezavisna. Stanovnici Novog Vinodolskog ocjenjuju ovaj povijesni događaj povol­jnim i traže od Državnog Sabora Republike Hrvat­ske, da Novom Vinodolskom, nakon 30 godina vrati samostalnu općinu, a mjestu vrati naziv grada, što je Sabor i učinio 28. XII. 1992. godine. Nažalost, na izdvajanje iz Jugoslavije i osamostal­jenje Republike Hrvatske, udružena Srbija i Crna Gora, odgovorile su teškom agresijom na hrvatske teritorije, uništavajući sela i gradove, protjerujući domicilno stanovništvo, pa je Republika Hrvatska bila prisiljena organizirati obrambeni, domovinski rat, a agresija je prouzrokovala katastrofalne poslje­dice u tragedijama hrvatskog pučanstva i uništavan­ju materijalnih dobara. Posljedice ratnih zbivanja osjetio je i turizam, o čemu najizraženije svjedoče statistički podaci turi­stičkog gospodarstva Novog Vinodolskog. U periodu iza Drugog svjetskog rata, najuspješnija poslovna turistička godina bila je 1988. godina, u kojoj su 94.582 posjetitelja (33.056 domaćih i 61.526 inozem­nih) ostvarila 631.492 noćenja (223.031 domaće i 408.461 inozemno). Početna godina agresije na Hrvatsku tj. 1991. godina bilježi samo 66.199 noćenja sa 10.798 posjetitelja, no već rezultati 1994. godine pokazuju da se turistička kretanja ponovno usmjeravaju na hrvatski Jadran, jer su u Novom Vi­nodolskom 56.643 posjetitelja, od kojih je 40.562 iz inozemstva, ostvarilo ukupno 283.171 noćenje, od čega su inozemni posjetitelji ostvarili čak 202.810 noćenja, što ulijeva nadu da će, smirivanje ratnih i političkih nemira, ponovno oživjeti naša priobalna kupališna i turistička mjesta, pa prema tome i naš grad Novi Vinodolski.

U 1995. godini, za ljetnu turističku sezonu, Novi Vinodolski nudi veoma kvalitetnu turističku ponu­du u svojim hotelsko-turističkim sadržajima. Hotelski kompleks “Lišanj” – B kategorije – tj. ho­teli “Lišanj”, “Horizont” i “San Marino” nude 240 komfornih soba sa TWC i telefonom, prostranu plažu s bazenom s morskom vodom, športski centar sa šest tenis igrališta, terene za mini-golf, rukomet, košarku, odbojku, četverostaznu automatsku kugla­nu i boćalište, bazen s morskom vodom u glavnom objektu, saunu i sve popratne medicinske usluge za aktivni odmor. U hotelskom kompleksu nude se usluge za zadovoljavanje svih osobnih potreba po­sjetitelja, koje uvjetuje “B” kategorija. Kompleks je smješten u zelenilu na morskoj obali, s vlastitim ku­palištem i prostranim okolišem. Hotelski kompleks “Zagori” – “B” kategorije – s istoimenim autokampom, djelić je prirodnog raja na zapadnom dijelu Novljanske rivijere, koji se je prilju­bio sa visokim zelenilom na samu, bogomdanu, eko­lošku čistu obalu. U devet paviljona i 26 obiteljskih vila – sa sveukupnim smještajnim kapacitetom od 337 dvokrevetnih soba u paviljonima i 1.500 smještajnih jedinica u autokampu, kompleks “Zago­ri” čini zaseban turistički grad. Bazen s morskom vodom, kao i bazen za djecu s morskim pijeskom na kamenom popločenoj plaži, te bazen s morskom vodom u glavnom objektu, uz saunu i masažu pod stručnim nadzorom fiziotera­peuta, pruža mogućnost sveobuhvatne rekreacije. Sunčalište s toboganom, kupalište u kamenitim i prirodnim šljunčanim uvalicama, kao i ponudom rekvizita za rekreaciju na moru, ispunjava razno­vrsne potrebe posjetitelja, jer je čitava morska obala, na koju se prislanja naselje i kamp, zapravo kupa­lišna zona, koja služi isključivo potrebama posjeti­telja kompleksa “Zagori”. Športski centar i kuglana, mini golf, boćalište, te­nis tereni i stolni tenis u potpunosti zadovoljavaju kopnenu rekreaciju posjetitelja. Pored hotelsko-ugostiteljskih usluga, hotelski kompleks “Zagori” pobrinuo se je, da dodatnim sadržajima udovolji svim osobnim potrebama svojih posjetitelja, kroz servise, trgovine i ostale uslužne radnje.

Povile-Klenovica

Povile – turističko naselje i autokamp. Jugoi­stočno od Novog Vinodolskog, udaljeno 2 km, uz Ja­dransku turističku cestu, u slikovitoj i šljunčanoj uvali, smjestilo se je turističko mjesto Povile. Istoi­meno turističko naselje II. kategorije, u bungalovima i paviljonima može dnevno ugostiti oko 200 posjeti­telja, dok autokampovi mogu prihvatiti oko 500 tu­rista, ,i privatne vile i kuće nude oko 150 smještajnih jedinica. Ugostiteljsku ponudu dopunjuju privatne gostio­nice i restauranti, a za opskrbu živežnim namirnica­ma i ostalim potrepštinama brinu trgovačke prodavaonice. Mjesto je komunalno opremljeno. Mediteranska klima, uređeno sunčalište i kupa­lište, čisto i mirno more, lučica za privez plovila, dopunjuju turističku ponudu Hotelsko-turističkog poduzeća d.d. “Novi” i čine boravak ugodnijim.

 

Klenovica – ribarsko i turističko mjesto. 9 kilome­tara južnije od Novog Vinodolskog, prema susjed­nom gradu Senju, na morskoj obali prileglo je nekadašnje ribarsko naselje, danas turističko mjesto Klenovica, koje je u svojoj turističkoj ponudi ipak sačuvalo ribarsku tradiciju. Hotel vila “Lostura”, autokamp “Zidinice” te pri­vatne vile i kuće mogu dnevno prihvatiti oko 3.700 posjetitelja. Okosnicu turističke ponude Klenovice čini Ugostiteljsko poduzeće “Risnjak” d.d. Rijeka. Klenovica je asfaltnom cestom povezana jadran­skom turističkom cestom, kao i šumovitim zaleđem i izletištima Krmpota, a šetalištem uz more poveza­na je sa susjednom Smokvicom. Klenovica je komu­nalno dobro opremljena, a trgovačke radnje brinu o snabdijevanju. Klenovica ima skrovitu luku s vezovima za plovi­la, organiziranu zdravstvenu službu, uključena je u automatsku telefonsku mrežu, električnu i vodovod­nu mrežu i druge komunalne uređaje i službe. Gradnjom novih stambenih naselja i prometnica, Klenovica prerasta u veće turističko naselje, a primoštenjem otočića kopnu, poboljšan je tok morskih struja i znatno izmijenjen image mjesta.

 

Srećko Kabalin, Fotomonografija Novi Vinodolski, Tipograf, Rijeka 1995.

Skip to content