Novosti


28. travnja 2011.

NATJEČAJ – ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH, br. 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH, br. 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), raspisuje

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Poslovni prostor se nalazi u Ledenicama, nasuprot poštanskog ureda Ledenice u prizemlju zgrade izgrađenoj na k.č.br. 2310/5 k.o. Ledenice

Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Kargač

Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač u Gradu Novi Vinodolski utvrđena je Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski (Službene novine broj 25/04);. Važeći dokument prostornog uređenja višeg reda je Prostorni plan Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 14/00);. U izradi je Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski. Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač nalazi se na području grada Novi Vinodolski. Zona se nalazi na sjeveroistočnom području Grada Novi Vinodolski uz lokalnu cestu Novi Vinodolski spoj na županijsku cestu –D.Zagon-Ledenice. Površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja iznosi 16,882 ha. Područje obuhvata urbanističkog plana nalazi se prema konačnom prijedlogu Prostornog plana Grada Novi Vinodolski, u građevinskom području za izdvojene namjene kao površine gospodarske namjene (poslovne); namijenjene poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne ,skladišne ,uslužne ,trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje. Prostorni razmještaj površina gospodarske namjene baziran je na stvarnim prostornim mogućnostima, planiranom sustavu središnjih naselja i rasporedu stanovništva, te povezanosti na prometnu i komunalnu infrastrukturu.

28. travnja 2011.

Popis 2011.

Dopunski popis će se vršiti i 29. i 30. travnja od 8,00 do 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog.Kontakt telefon: 792-031 […]

Dopunski popis će se vršiti i 29. i 30. travnja od 8,00 do 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog.
Kontakt telefon: 792-031 Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Zapad

Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Zapad u Gradu Novi Vinodolski utvrđena je Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski (Službene novine broj 25/04);. Važeći dokument prostornog uređenja višeg reda je Prostorni plan Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 14/00);. U izradi je Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski. Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač nalazi se na području grada Novi Vinodolski. Zona se nalazi na zapadnom području Grada Novi Vinodolski uz županijsku cestu Novi Vinodolski -Bribir. Površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja iznosi 20,63 ha. Područje obuhvata urbanističkog plana nalazi se prema konačnom prijedlogu Prostornog plana Grada Novi Vinodolski, u građevinskom području za izdvojene namjene kao površine gospodarske namjene (poslovne); namijenjene poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje.

Za razvoj Poslovne zone Zapad postoje svi prostorni ,urbanistički ,razvojni i gospodarski preduvjeti. Sama lokacija zone je veoma povoljna za razvoj proizvodnih, skladišnih i uslužnih sadržaja namijenjenih stanovništvu, poljoprivrednom gospodarstvu, turizmu, poduzetnicima i obrtnicima Grada Novi Vinodolski ,Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske. Prostorni razmještaj površina gospodarske namjene baziran je na stvarnim prostornim mogućnostima, planiranom sustavu središnjih naselja i rasporedu stanovništva, te povezanosti na prometnu i komunalnu infrastrukturu. Prostornim planom određene su površine za gradnju gospodarskih sadržaja poslovne namjene. Površine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno servisne sadržaje.

19. travnja 2011.

Popis stanovništva 2011

Popisni centar Novi Vinodolski će za uskršnje blagdane raditi: 23. travnja (subota) od 10,00 do 16,00 sati24. travnja (nedjelja) – Uskrs – ne […]

Popisni centar Novi Vinodolski će za uskršnje blagdane raditi:

23. travnja (subota) od 10,00 do 16,00 sati
24. travnja (nedjelja) – Uskrs – ne radi
25. travnja (ponedjeljak) – od 10,00 do 16,00 sati

Do zaključenja javne rasprave sudionici mogu izvršiti uvid u tekstualni dio plana, kao i u izložene kartografske priloge, te dati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi ili dostaviti pismene primjedbe na adresu Grada Novi Vinodolski, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se razmatrati niti uzimati u obzir. Također, zainteresirani mogu postaviti pitanja izrađivačima Planova na javnom izlaganju planova koje će se održati 16. prosinca 2005. godine i to za Poslovnu zonu Zapad u 13,00 sati i za Poslovnu zonu Kargač u 14,00 sati. Tekstualni dio plana: provedbene odredbe i uvodni dio plana dostupni su na ovoj web stranici, kao i kartografski prikaz namjene zemljišta u AutoCAD-u.

7. travnja 2011.

Izlet Udruge umirovljenika – sjeverna Dalmacija

Udruga umirovljenika Grada Novog Vinodolskog organizira za svoje članove jednodnevni izlet u sjevernu Dalmaciju ( Cerovačke pečine, Knin, Skradin – slapovi Krke – […]

Udruga umirovljenika Grada Novog Vinodolskog organizira za svoje članove jednodnevni izlet u sjevernu Dalmaciju ( Cerovačke pečine, Knin, Skradin – slapovi Krke – sa posjetom samostanu na otočiću Visovac, Šibenik).

Stipendije namijenjene darovitim učenicima dobili su: Tea Mešinović, Sergej Baričević, Marino Jovanović, Ivana Balažević, Tina Volkmer, Mile Vidmar, Ivan Tomljanović, Sanjin Đujić, Martina Brkljača, Marina Tomić, Morena Starčević, Petra Bruketa, Daniela Ban, Anja Mujkanović, Lina Cvitković i Aida Iljazi, a stipendije namijenjene darovitim studentima dobili su: Marion Cvitković, Boris Dražić, Marta Tomić, Kristijan Vučičević, Majda Uremović, Mandalena Sokolić, Goran Baričević, Maja Vidmar, Eva Jarić, Iva Tomljanović, Ivana Šmit, Vladimir Mrzljak, Ilijana Begčević, Dolores Mataija, Tereza Karlović i Ana Butorac.

4. travnja 2011.

Ronilački klub “NOVI”

Ronilački klub “NOVI” Novi Vinodolski, Kalvarija 3Predsjednik: Radovan Tusmob. 0912453066Tajnik: Boris Bukovacmob. 0915237961 Osnivanje KUD-a

Ronilački klub “NOVI”
Novi Vinodolski, Kalvarija 3
Predsjednik: Radovan Tus
mob. 0912453066
Tajnik: Boris Bukovac
mob. 0915237961

Osnivanje KUD-a

Inicijativni odbor za osnivanje KUD-a osnovan je na temelju uputstva predsjedništva Narodnog fronta Hrvatske 10. rujna 1950. godine. U njega su ušli Anton Ježić, Davorin Ježić, Petar Radetić, Srećko Kabalin, Miško Kargačin, Marija Kargačin i Zdravko Sokolić s ciljem očuvanja cjelokupnog novljanskog folklora. U suradnji s Narodnom čitaonicom, 26. siječnja 1951. godine sazvana je godišnja skupština Čitaonice na kojoj je Narodna čitaonica preuzela ulogu osnivača s obzirom na njenu dotadašnju ulogu na očuvanju novljanskih narodnih običaja. Tada je izabran i prvi upravni odbor na čelu sa Jurjem Potočnjakom kao prvim predsjednikom KUD-a. Na skupštini je donijet i pravilnik o radu koji se primjenjivao do donošenja prvog Statuta 1974. godine.

Broj javnih nastupa KUD-a nije moguće prikazati jer nisu svi evidentirani. KUD je nastupao diljem Republike Hrvatske, pa i u inozemstvu, na lokalnim festivalima, na međunarodnim smotrama folklora i na mnogim samostalnim nastupima. KUD u početku nije imao svojih prostorija, pa je probe održavao u prostoriji Stare škole. 1954. godine dodjeljene su mu prostorije u kući obitelji Mrzljak na Krasi, a 1956. u bivšoj kući obitelji Kargačin u ulici A.Mažuranića. Godine 1961. nastavlja održavati probe u Domu kulture. Od 1980. KUD se ponovno nalazi u prostorijama Stare škole

1. travnja 2011.

Popis stanovništva 2011

Popisni centar Novi Vinodolski RADNO VRIJEMESVAKI DANOd 08,00-20,00 sati GRADSKA VIJEĆNICA TEL: Radnim danom od 07,00 – 15,00 sati245-045 ili 791-055Od 15,00 – […]

Popisni centar Novi Vinodolski

RADNO VRIJEME
SVAKI DAN
Od 08,00-20,00 sati

GRADSKA VIJEĆNICA

TEL: Radnim danom od 07,00 – 15,00 sati
245-045 ili 791-055
Od 15,00 – 20,00 sati i vikendom
792-031

Gradonačelnik Butković izrazio je zadovoljstvo startanjem kontakt-policajaca na području grada te je izrazio nadu da će oni, zajedno s gradskim institucijama, pomoći građanima u bržem rješavanju njihovih problema.

22. ožujka 2011.

ODLUKA O IMENOVANJU KONTROLORA NA POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA 2011. U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donio je Odluku o imenovanju kontrolora na popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. u Primorsko-goranskoj županiji. Obuka za […]

Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donio je Odluku o imenovanju kontrolora na popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. u Primorsko-goranskoj županiji.

Obuka za kontrolore Ispostave Crikvenica – Popisnog centra Novi Vinodolski održavat će se od ponedjeljka, 21. ožujka do četvrtka, 24. ožujka 2011. godine u Gradskoj vijećnici, P.Preradovića 1, 51260 Crikvenica.

Informacije o projektu i stručnu pomoć u podnošenju zahtjeva može se dobiti svakim radnim danom od 16 – 18 sati u prostorijama Udruženja obrtnika na adresi Lokvica bb (tel/fax 245-575);.

22. ožujka 2011.

ODLUKA O IMENOVANJU POPISIVAČA ZA PROVEDBU POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Na sjednici održanoj 18. ožujka 2011. godine Županijsko popisno povjerenstvo  Primorsko-goranske županije donijelo je Odluku o imenovanju popisivača za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava […]

Na sjednici održanoj 18. ožujka 2011. godine Županijsko popisno povjerenstvo  Primorsko-goranske županije donijelo je Odluku o imenovanju popisivača za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine na području Primorsko-goranske županije. Tekst Odluke i tablica koja je sastavni dio Odluke objavljen je na web stranici Županije.

Početak radova popratili su i čelnici Grada Novog Vinodolskog, gradonačelnik Oleg Butković, njegov zamjenik Miljenko Žanić i predsjednik Gradskog vijeća Milorad Komadina. Gradonačelnik Butković tom prigodom rekao je da će se time dobiti od 50 do 70 vezova za barke za domaće stanovnike, kako bi se njihove barke premjestile iz luke gdje se namjerava graditi marina. Radovi na mandraću i Ričini moraju biti gotovi do idućeg ljeta. Hitkomerc, investitor za objekte kompleksa Hitmarine dao je suglasnost i pravo građenja Gradu Novom Vinodolskom koji je glavni nositelj cijelog projekta.

22. ožujka 2011.

PROGRAM I VRIJEME PODUKE POPISIVAČA ZA POPISNI CENTAR NOVI VINODOLSKI

Obavještavaju se svi popisivači imenovani u Odluci o imenovanju popisivača za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine na […]

Obavještavaju se svi popisivači imenovani u Odluci o imenovanju popisivača za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine na području Primorsko-goranske županije, a za područje Popisnog centra Novi Vinodolski da će se poduka vršiti u sljedeće dane i po slijedećem programu u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog.

Poduku će vršiti imenovani kontrolori za područje Popisnog centra Novi Vinodolski.

Projektnim rješenjem predviđa se pored privezišta za brodice izgraditi pješačka šetnica širine 5,0 m uz obalni zid i oko lučice u cijeloj dužini zahvata lijeve obale između dva mosta.

8. ožujka 2011.

Popis 2011. – Lista prijavljenih kandidata po postotku uspješnosti optičkog čitanja i upute za postupanje

Lista kandidata za kontrolore i popisivače za Popisni centar Novi Vinodolski po postotku uspješnosti optičkog čitanja i upute za postupanje

Lista kandidata za kontrolore i popisivače za Popisni centar Novi Vinodolski po postotku uspješnosti optičkog čitanja i upute za postupanje

Odluka o komunalnom doprinosu (Službene novine PGŽ, broj 28/05);.

PDF dodatak koji sadrži tablice iz Odluke.

Skip to content