Novosti


O košarkaškom klubu «Vinodol»

Grupa mladića predvođeni Velimirom Piškulićem, Šoštarić Zlatkom, Fedorom Mudrovčić, Blažević Brankom pokrenuli su 1974. godine inicijativu prema tadašnjem Upravnom odboru NK «Vinodol» za osnivanjem košarkaškog kluba «Vinodol» u okviru Sportskog društva «Vinodol» koji je tada djelovao u Novom Vinodolskom. Inicijativa je naišla na razumijevanje, te je koncem 1974. godine formiran košarkaški klub «Vinodol» koji je trenirao u Domu kulture uz trenera Maričić Mira.

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, a osobito: konstituiranje Vijeća, izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izbor gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i članova Poglavarstva, prava i dužnosti članova Vijeća, djelokrug Vijeća, prava i obveze predsjednika i potpredsjednika Vijeća, način rada radnih tijela Vijeća, odnos Vijeća i Poglavarstva, postupak predlaganja i donošenja akata, te odlučivanja u Vijeću, poslovni red na sjednici i javnost rada Vijeća.

Poslovnikom Gradskog poglavarstva uređuje se ustrojstvo, način rada i odlučivanje Gradskog poglavarstva.

Oba Poslovnika možete u cijelosti preuzeti na ovoj stranici:

Skip to content