Novosti


OBAVIJEST: AŽURIRANJE EVIDENCIJE PČELARA I PČELINJAKA (EPP) ZA 2020. GODINU

Pčelarska udruga Grada Novi Vinodolski obavještava pčelare s područja Grada  da se temeljem Uredbe EU br. 2015/1366. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše obavlja prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2020. godinu, koje se provodi do 31. prosinca 2019. godine.

Radnje koje treba poštovati prilikom predaje podataka za  ažuriranje EPP:

  • Obrazac mora biti popunjen čitko i velikim tiskanim slovima.
  • Prikupljanje podataka za ažuriranje EPP obavlja se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno 31. prosinca 2019. godine. Propisani obrasci čine prilog 2 i prilog 3 važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše.
  • Svaka Godišnja dojava (prilog 3) ili Upis u EPP (prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara i s upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2019. godine).
  • Naprijed navedeni obrasci ostaju u arhivi udruge, a služe za ažuriranje EPP u 2020. godini.
  • Kopiju predanog priloga 2 ili priloga 3 mora imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola.
  • Za točnost podatka navedenih u obrascu 3 – Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, odgovoran je pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom.
  • U navedene obrasce upisati trenutno stanje broja pčelinjih zajednica na svojim pčelinjacima (uzimljene pčelinje zajednice).

Svaki pčelar dužan je predati original obrasca 3 – Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica povjereniku na čijem području je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi.

Ažuriranje EPP za 2020. godinu pčelarima se ne naplaćuje.

Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2020. godinu, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka u 2020. godini.

 

Obrazac dostaviti na sljedeću adresu:

Povjerenik PU Grada Novi Vinodolski

Antonio Komadina

Kralja Zvonimira 29

51250 Novi Vinodolski

 

U slučaju nejasnoća kontaktirajte Hrvatski pčelarski savez na broj telefona 01/4819-536 ili Povjerenik PU Grada Novi Vinodolski Antonia Komadinu na broj telefona 091/949-6447.

 

Obrazac
Skip to content