Novosti


Obavijest kupačima i korisnicima plaža

Ovim putem obavještavamo kupače i korisnike plaža da je sukladno članku 59. Odluke o komunalnom redu (Sl. novine PGŽ broj 23/2019 i 10/2022)  na prirodnim i uređenim plažama, nakon njihova korištenja, zabranjeno ostavljati ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari osobne namjene. Odlukom su propisane i novčane kazne za počitnitelje prekršaja.

Sukladno navedenom, Grad Novi Vinodolski uklonit će svaki predmet ostavljen na plažama, te će ga vlasnici, ukoliko to žele, moći preuzeti u Domu kulture Novi Vinodolski, Frankopanski trg 3, radnim danom (ponedjeljak – petak) od 8,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na tel. 051/554-350.

Predmeti će se čuvati 8 dana u kojem roku će se moći preuzeti.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

 I PROSTORNO PLANIRANJE

 

NOTICE FOR FOR SWIMMERS AND BEACH USERS

We hereby inform swimmers and beach users that, in accordance with Article 59 of the Decision on communal order (Sl. novine PGŽ broj 23/2019 i 10/2022), it is forbidden to leave towels, beach equipment and other personal items on natural and landscaped beaches after using them. The decision also prescribes fines for offenders.

In accordance with the above, the City of Novi Vinodolski will remove any item left on the beaches, and the owners will be able to pick it up at the Novi Vinodolski Cultural Center (Dom kulture Novi Vinodolski), on the adress Frankopanski trg 3, on weekdays (Monday – Friday) from 8:00 a.m. to 2:00 p.m with prior notice on tel. 051/554-350.

The items will be kept there for 8 days.

 

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT FOR COMMUNAL AFFAIRS

AND PHYSICAL PLANNING

Obavijest kupačima i korisnicima plaža

 

Skip to content