Novosti


Obavijest o isplati jednokratne naknade umirovljenicima radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske isplatit će se jednokratno novčano primanje korisnicima mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečenim u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022. godine.

 

Tko ima pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?

 • korisnici mirovine ostvarene u RH ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
 • korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti) ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u RH i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna
 • korisnicima mirovine ostvarene u RH koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna

* države s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (države EU-a, EGP-a i Švicarska Konfederacija)

 

Koji je iznos jednokratnog novčanog primanja?

 • Oni korisnici čiji iznos ukupnog mirovinskog primanja iznosi do 1.850,00 kuna imaju pravo na 1.200,00 kuna jednokratnog novčanog primanja.
 • Oni čija su ukupna mirovinska primanja od 1850,01 do 2.350,00 kuna ostvaruju pravo na  900,00 kuna jednokratnog novčanog primanja.
 • Oni čija su ukupna mirovinska primanja od 2.350,01 do 3.350,00 kuna imaju pravo na 600,00 kuna jednokratnog novčanog primanja.
 • Oni s ukupnim mirovinskim primanjima od 3.350,01 do 4.360,00 kuna iznos jednokratnog novčanog primanja iznosi 400,00 kuna.

 

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?

 • korisnici koji primaju samo inozemnu mirovinu
 • korisnici koji žive izvan Republike Hrvatske (nemaju prebivalište u RH)
 • korisnici koji su zaposleni (obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja)
 • korisnici nacionalne naknade za starije osobe

 

Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?

 • Dokaz (potvrdu) o iznosu mirovine i Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a.
 • Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine trebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu i dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a.

Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 30. studenoga 2022. godine.

 

Kada započinje isplata jednokratnog novčanog primanja?

Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se u listopadu 2022. godine

Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022.

 

Tiskanica za dostavu podataka o visini inozemne mirovine

Letak

 

Skip to content