Novosti


Obavijest o izradi izmjena i dopuna prostornih planova: PPUG Novi Vinodolski, UPU naselja Novi Vinodolski i DPU Marina

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 32. sjednici održanoj 13.2.2017. godine i na 33. sjednici održanoj 21.3.2017. godine donijelo je Odluke o izradi izmjena i dopuna planova.

U skladu sa člankom 88 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine RH broj 153/13) nositelj izrade planova, Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O IZRADI

  • V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Odluka o izradi (Sl.n.PGŽ broj 4/17)  〈link〉 → Odluka V PPUG Novi

Odluka o izmjeni Odluke o izradi (Sl.n.PGŽ broj 7/17) 〈link〉 → Odluka o izmjeni Odluke PPUG Novi

Obuhvat PPUG NV 〈link〉 → Obuhvat PPUG NV.jpg

  • IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Odluka o izradi (Sl.n.PGŽ broj 4/17) 〈link〉 → Odluka IV UPU Novi

Obuhvat UPU NV 〈link〉 → Obuhvat UPU NV.jpg

  • III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA

Odluka o izradi (Sl.n.PGŽ broj 7/17) 〈link〉 → Odluka III Marina

Obuhvat UPU NV 〈link〉 → Obuhvat UPU NV.jpg 

Skip to content