Novosti


Obavijest o izradi zmjena i dopuna prostornih planova: PPUG Novi Vinodolski, UPU naselja Novi Vinodolski i UPU PZ Zapad

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 11. sjednici održanoj 31.srpnja 2014. godine donijelo je Odluke o izradi izmjena i dopuna planova.

U skladu sa člankom  88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine RH, broj 153/13) nositelj izrade planova, Upravni odjel za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O IZRADI:

 

IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Odluka o izradi
Obuhvat PPUG NV

 

III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Odluka o izradi
Obuhvat UPU naselja Novi

 

I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad

Odluka o izradi
Obuhvat PZ Zapad
Položaj PZ Zapad

 

Odluke su objavljene u Službenim novinama PGŽ, broj 24/14.

 

Skip to content