Novosti


Obavijest o izravnom sklapanju Ugovora s udrugama

Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski  (Službene novine PGŽ 30/15) objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

U skladu sa čl. 6., stavka 3., alineje 2. i 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) sredstva iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu dodjelila su se izravno bez sudjelovanja u javnom natječaju udrugama:

  1. GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA

te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 88.000,00 kn.

  1. UDRUGA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA GRADA NOVI VINODOLSKI

te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 320.000,00 kn.

  1. UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA NOVI VINODOLSKI

te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 15.000,00 kn.

  1. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SAN MARINO

te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 1.500.000,00 kn

GRAD NOVI VINODOLSKI

Skip to content