Novosti


Obavijest o izravnom ugovaranju DVD San Marino Novi Vinodolski

Na temelju  članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode uduge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ 30/15) objavljuje se slijedeća

                                O B A V I J E S T

    U skladu sa člankom 6. stavak 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) sredstva iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu dodjelila su se izravno bez sudjelovanja u javnom natječaju

                        DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU

SAN MARINO NOVI VINODOLSKI

 

 
te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 950.000,00 kn.

 

                                           GRAD NOVI VINODOLSKI

Skip to content