Novosti


Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Porto Teplo 1 i Izvješće o javnoj raspravi

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13), (Službene novine PGŽ, broj 18/14) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13)

 

 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13) započinje 12.1.2016. godine i završava  12.2.2016. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga plana dostupan je tijekom javne rasprave i na web stranici Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr (Prostorni planovi). NA KRAJU OVOG TEKSTA

Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se u petak, 29. siječnja 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 12,00 sati .

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

PROVEDBENE ODREDBE
IZVJEŠĆE o Javnoj raspravi
Skip to content