Novosti


Obavijest o javnoj raspravi o prijedlozima izmjena i dopuna prostornih planova

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Grad Novi Vinodolski
Upravni odjel za urbanizam i razvoj

Temeljem odredbi čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N.RH, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 31/12 i 44/12), Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 31/12 i 44/12),  Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač (Službene novine PGŽ, broj 49/09 i  53/09) i  Zaključaka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski od 11. siječnja 2013. godine objavljuje se 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU:

– CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVI VINODOLSKI

– IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG  PLANA UREĐENJA NASELJA NOVI VINODOLSKI

– IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE KARGAČ

            Javna rasprava o navedenim prijedlozima planova započinje 23.01.2013. godine i završava  zaključno sa 31.01.2013. godine.

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave radnim danom od 8,00 – 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog na adresi: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski.

Javno izlaganje Prijedloga planova održat će se 29. siječnja 2013. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog sa početkom u:
– 11,00 sati  za Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
– 12,00 sati za I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
– 13,00 sati za I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Kargač

            Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjige primjedbi i prijedloga koje će se nalaziti na mjestu javnog uvida,  u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Novi Vinodolski, 14.01.2013.

Skip to content