Novosti


OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALANE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG

U svrhu pokretanja postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Novog Vinodolskog u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) dana 23.10.2019. godine od strane Grada Novi Vinodolski objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Novi Vinodolski pod brojem 2019/S 01K-0042004 zajedno s Dokumentacijom za nadmetanje.

Ponuda mora stići na naznačenu adresu do zaključno 25. studenog 2019. godine do 10,00 h, bez obzira na način dostave ponude.

Otvaranje ponuda održat će se 25.11.2019. godine u 10,00 h u prostorijama Grada Novi Vinodolski, Gradska vijećnica, Trg Vinodolskog zakona 1.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja uz dostavu dokaza o ovlasti.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
Skip to content