Novosti


OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje poslova premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila, te blokiranja i deblokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila

Na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama, čl. 18. Zakona o koncesijama (NN RH 125/08) i Zaključka gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, KLASA:363-02/12-01/15, URBROJ: 2107/02-04-12-2 od 23. ožujka 2012. godine, gradonačelnik Grada Novi Vinodolski objavljuje

OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije za obavljanje poslova premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila, te blokiranja i deblokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila

 

Dokumentacija potrebna za podnošenje ponude može podići ovlaštena osoba ili predstavnik zainteresiranog ponuditelja u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša svakog radnog dana od 11 do 13 sati uz predočenje dokaza o uplati troškova dokumentacije u iznosa od 200,00 kn na žiro-račun Grada Novi Vinodolski broj: 2402006-1829000002, s naznakom poziva na broj: model: 68 7706 OIB.

Krajnji rok za predaju ponude za stjecanje koncesije je 30 dana od objave ovog poziva u Narodnim novinama, odnosno 18. svibnja 2012. godine.

Otvaranje ponuda bit će trećega radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12 sati u prostorijama Grada Novog Vinodolskog, Gradska vijećnica, Trg Vinodolskog zakona 1, odnosno 23. svibnja 2012. godine.

Tekst cjelokupne Obavijesti objavljen je u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 44/12 od 18. travnja 2012. godine.

Skip to content