Novosti


Obavijest o pristupanju II. Izmjeni UPU naselja Novi Vinodolski

 

            Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odluke o izradi II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski, Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi

 

II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

 

            O prijedlogu II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

 

KLASA:    350-02/13-01/9

URBROJ:2107/02-01-13-4

Novi Vinodolski, 8.11.2013.


Odluka o izradi
Skip to content