Novosti


OBAVIJEST O STATUSU PROJEKTA” IZGRADNJA SPOJNE CESTE ULICE ANTONA MAŽURANIĆA I TRGA IVANA MAŽURANIĆA”

Grad Novi Vinodolski ishodio je pravomoćnu lokacijsku dozvolu za izgradnju spojne ceste između Ulice Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića. Glavni projekt potreban za dobivanje građevinske dozvole treba biti završen do kraja kolovoza, a u rujnu će se započeti sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, odnosno otkupa zemljišta koja ulaze u obuhvat planirane ceste, što je također jedan od preduvjeta za dobivanje građevinske dozvole.
U prilogu se može pogledati projekcija buduće dvosmjerne ceste, čijom se izgradnjom očekuje rješavanje problema loše prometne povezanosti istočnog dijela grada sa užim centrom.
Planirani početak gradnje je u rujnu 2020. godine, pod uvjetom da se do tada uspiju riješiti imovinsko-pravni odnosi.

Skip to content