Novosti


Obavijest o upisima u Dječji vrtić Fijolica za pedagošku godinu 2020./2021.

Zaključno odlukom Komisije za upise u Dječji vrtić Fijolica i Upravnog vijeća vrtića sva djeca s redovno predanom, potpunom upisnom dokumentacijom biti će upisana u pedagoškoj godini 2020./2021. po završetku radova na vrtiću.

Polazak djece u vrtić neće biti moguć od 1. rujna 2020. godine te će o početku polaska u vrtić svaki roditelj biti obavješten na vrijeme (u jaslice se primaju djeca s navršenih godinu dana).

Naime, radovi na dogradnji vrtića trebali bi se okončati najesen, kada će vrtić raditi punim kapacitetom kako bi zadovoljili potrebe smještaja djece predškolske dobi Grada Novog Vinodolskog. Tek tada će svim polaznicima biti omogućen siguran boravak, sukladno svim pedagoškim, higijenskim i epidemiološkim mjerama koje su na snazi.

Tijekom rujna, svi će roditelji biti pozvani na inicijalni razgovor sa stručnim timom vrtića, sukladnom svim epidemiološkim mjerama (o točnom terminu biti ćete obaviješteni). Nakon provedenih razgovora i roditeljskog sastanka, s roditeljem će se sklopiti Ugovor o pružanju usluge predškolskog odgoja i obrazovanja. O načinu izvođenja roditeljskog sastanka za novoupisanu djecu, ovisno o  epidemiološkim mjerama,  roditelji će biti naknadno obavješteni.

 Molimo roditelje da do tada prate službenu web stranicu vrtića i pretinac elektroničke pošte.

 

 

Skip to content