Novosti


OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

KLASA: 112-01/13-20/1

URBROJ: 2107/02-05-13-5

Novi Vinodolski, 09.10.2013. godine

Telef 051/554-353

E-mail: [email protected]

                        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje sljedeću

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE

ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

 

                        U svezi natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 117/13. od 18. rujna.2013.godine za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za EU projekte u Ured Grada, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a na neodređeno vrijeme, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

                   1. Daniela Škarica, Drage Gervaisa 66, 51000 Rijeka

                   2. Sanjin Begić, Pavlinska 7, 51260 Crikvenica

                   3. Sandra Ristić, Zatrep 43, 51250 Novi Vinodolski

                      

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 16.10.2013. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, a isti dan će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

                        Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

                            1.  Vesna Mrzljak, predsjednik

                            2.  Dijana Knez, član

                            3.  Tomislav Cvitković, član

 

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Skip to content