Novosti


Obavijest Vinogradarima: Poduzimanje mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescense dorée) NN 48/2018.(NAREDBA) posjednici vinove loze na području Primorsko-goranske županije (nezaraženo područje) obvezni  su provoditi preventivne mjere koje obuhvaćaju:

  • sustavno pregledavanje glavne biljke domaćine vinovu lozu križance roda vitis, običnu pavitinu, radi uočavanja simptoma koji upućuju na zarazu fitoplazmom
  • u matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze redovito pratiti prisutnost vektora američkog cvrčka žutim ljepljivim pločama
  • suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima prema naredbi
  • u slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora (kontakti fitoinspekcija rijeka 422-805, 377-197, [email protected])
  • posjednik bilja obvezan je zapušteni vinograd privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito obrađivati i održavatiu skladu s odredbama zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)

Tijekom protekle tri godine (2017.-2019.) djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Službe za stručnu podršku-Područne jedinice Delnice na području PGŽ održali su 124 informativna predavanja o zlatnoj žutici vinove loze i njezinom vektoru američkom cvrčku. Ukoliko za informativnom predavanjima još ima potrebe mole se zainteresirane udruge i zadruge da se jave nadležnoj službi. Letke o zlatnoj žutici i američkom cvrčku i dalje možete podići u Ispostavama  Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Vinogradari (osim rasadnika i matičnih nasada) na području PGŽ nisu obvezni prema Naredbi pratiti žutim pločama američkog cvrčaka ali to svakako preporučamo kako bi da bi mogli utvrditi njegovu prisutnost.

Ploče se postavljaju krajem lipnja/početkom srpnja, na srednju žicu, ranije u svrhu praćenja američkog cvrčka nema potrebe jer u vinogradu nema odraslih oblika. Ranije se ploče mogu postaviti u svrhu praćenja drugih štetnika, pa u tom slučaju preporučamo, da se krajem lipnja/početkom srpnja one dopune i/ili zamijene novima radi lakšeg praćenja. U vinogradima do 10 ha za praćenje se postavlja 3 ploče koje potrebno mijenjati svaka 2-3 tjedna ili prema potrebi do kraja rujna.

U sklopu IPP/NAP poslova i ove godine pratimo prisutnost/pojavnost američkog cvrčka u vinogradima Vrbničkog polja, Jurandvora, Zvoneća, Novi Vinodolskog, Selca, Raba i Kastva o čemu ćemo i dalje redovno izvješćivati.

Detaljnu obavijest možete pročitati na sljedećoj poveznici.

 

 

Skip to content