Novosti


Obavijest vlasnicima/izvlaštenicima za potrebe izgradnje autoceste A7 Križišće – Žuta Lokva

Za potrebe izgradnje autoceste A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice:Selce -Novi Vinodolski od km 17+500,00 do km 25+144,552 Etapa 1 Fraza 1 radovi na  izmještanju DV 110 kv Crikvenica – Vrataruša i 220 kV Senj – Melina započeli su dana 30.1.2023. godine.

Pozivaju se vlasnici/izvlaštenici zemljišta otkupljenog u svrhu izgradnje gore navedene autoceste koji su primili naknadu za izvlaštenje zemljišta s kulturom šuma i zatečenu biljnu sastojinu na istom, da obzirom na to da drvnu masu (šumu) s parcele trebaju sami ukloniti, pristupe sječi i odvozu drvne mase izvlaštenih parcela. Sječu i odvoz drvne mase potrebno je izvršiti najkasnije do 15.02.2023. godine.

Prije sječe potrebno je najaviti se nadležnoj Šumariji Crikvenica, Hrvatske šume d.o.o., Podružnica Senj i ishoditi teretni list za odvoz drvne mase.

Ukoliko isto ne učine do 15.2.2023. godine, sječu će izvršiti izvođač radova na izgradnji autoceste te drvnu masu s parcele odložiti na obližnji deponij ili susjednu parcelu (ako je to moguće). U roku od 3 dana vlasnici/izvlaštenici mogu odvesti tako odloženu drvnu masu u količini utvrđenoj u Procijeni zemljišta prema kojoj je isplaćena naknada za izvlaštenje.

Nakon proteka 3 dana od sječe obavljene po izvođaču radova, HOPS d.d. i Hrvatske autoceste d.o.o. ne snose nikakvu odgovornost za posječenu drvnu masu niti odgovaraju za izravnu ili neizravnu štetu povezanu s istom.

 

Kontakt: Izvođač Poslovna udruga Dalekovod d.d., Zagreb i Tehno – elektro d.o.o., Đakovo Glavni inženjer gradilišta Hrvoje Didak, dipl.ing.el., mob: 091 2410 671

Skip to content