Novosti


Objava javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Klenovice

Temeljem odredbi čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N.RH, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica (Službene novine PGŽ, broj 29/11 i 37/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, klasa: 350-01/11-01/3, ur.broj: 2107/02-04-11-3 od 01.12.2011.  objavljuje se 

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA CENTRA KLENOVICE

 

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja centra Klenovice započinje 16.12.2011. godine i završava  23.12.2011. godine.
Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u prostorijama  Mjesnog odbora Klenovica, na adresi: Omladinski prilaz 3, Klenovica, od 9,00 – 14,00 sati.
Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja centra Klenovice održat će se 20. prosinca 2011. godine u prostorijama Mjesnog odbora Klenovica, sa početkom u 11,00 sati.

Također je prihvaćeno Izvješće s javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad, te Izvješće s javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Kargač.

Poglavarstvo je donijelo i Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu koji se dostavlja Primorsko – goranskoj županiji, Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze radi potvrde o usklađenosti Plana sa Županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja.

Prihvaćeno je i sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji sa Kanalom RI o emitiranju deset emisija u trajanju od 30 minuta o našem Gradu koje će biti emitirane jedanput mjesečno i to srijedom u 18.50 h i te nedjeljom repriza u 16.30 h. Ovim putem je Grad dobio mogućnost kreiranja vlastite emisije te odabira tema koje će se pojaviti u emisijama radi boljeg informiranja svog građanstva o događanjima u Gradu te samom radu Gradske uprave.

Prihvaćen je i Sporazum o sufinanciranju rada hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Primorsko – goranske županije ispostava Crikvenica kojim se Grad obvezuje na povećanje sredstava sa 72.000,00 kn (Proračun 2005. godine); na 172.000,00 kn koliko sada iznose troškovi V. tima hitne medicinske pomoći za 2006. godinu.

Skip to content