Novosti


Objavljen FLAG Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere B.1.1.

Dana 13.listopada 2020.godine objavljen je FLAG Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere B.1.1. Mali muzeji ribarstvene i/ili brodograditeljske baštine iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAGA-a Tunera.

Predmet Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata u okviru odobrene mjere LRSR u cilju promicanja društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu unutar ribarstvenog područja FLAG-a TUNERA.

Mjera B.1.1. Mali muzeji ribarstvene i/ ili brodograditeljske baštine se odnosi na aktivnosti kojima se doprinosi zaštiti i promociji bogate ribarstvene i pomorske baštine te stvaranju novih turističkih sadržaja.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 29. 10. 2020. godine do 15. 1. 2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere B.1.1. na ovom FLAG natječaju iznose: 3.018.800,00 kn. Najniži iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 100.000,00 kn, a najviši iznos 603.760,00 kn.

Natječajna dokumentacija dostupna je na Internet stranici FLAG-a Tunera.

Skip to content