Novosti


Objavljen Javni poziv Primorsko – goranske županije za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini

Dana 22. ožujka 2019. godine Primorsko – goranska županija objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini su slijedeće mjere iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.:

Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za  poduzetnike u sektoru malog gospodarstva

Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i, koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti te turističkom i ugostiteljskom djelatnosti i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na ruralnom području PGŽ te koji će aktivnosti vezane za opremanje proizvodnih pogona/objekata provoditi na ruralnom području Primorsko-goranske županije.

Nisu prihvatljivi prijavitelji koji se bave poljoprivrednom djelatnosti te turističkom i ugostiteljskom djelatnosti, djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti i djelatnosti osiguranja te poslovanjem nekretninama.

 Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja

Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije, ali koji pripremaju investicijsko ulaganja na ruralnom području Primorsko-goranske županije.

Nisu prihvatljivi prijavitelji koji se bave poljoprivrednom djelatnosti (osim šumarstva), djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti i djelatnosti osiguranja te poslovanjem nekretninama.

Rok za podnošenje prijava je do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Primorsko-goranske županije  za ovu namjenu /periodično dok ima sredstava na raspolaganju tj najkasnije do  15. studenog 2019. godine.

Pristigle prijave će Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini periodično razmatrati počevši s datumom zaprimljene dokumentacije:

  • do 31. svibnja (petak)  prvi krug razmatranja prijava
  • do 30. kolovoza (petak)   
  • najkasnije do 15. bstudenog (petak)

Više informacija na sljedećoj poveznici: https://www.pgz.hr/Natjecaji.

Skip to content