Novosti


OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA PUTEM POKROVITELJSTVA, (SU)FINANCIRANJA MANIFESTACIJA I DRUGIH DOGAĐANJA KOJE SE PROVODE TIJEKOM 2019. GODINE I OD OPĆEG ZNAČAJA ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU

Primorsko – goranska županija dodjeljivat će sredstva za jednodnevne i višednevne manifestacije i druga događanja koje provode i organiziraju udruge i njihovi savezi, te druge neprofitne organizacije – zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, sindikati, komore, udruge poslodavaca i vjerske zajednice s ciljem davanja dodatne ponude na području Primorsko-goranske županije i razvoja Primorsko-goranske županije općenito.
Događanjem se smatra, i kapitalni projekt koji ima za cilj izgradnju novog ili obnovu postojećeg prostora za rad neprofitne organizacije (što uključuje i troškove projektiranja), te nabavka opreme, namještaja i uređaja neophodnih za provedbu programa neprofitne organizacije.
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, a najkasnije do 30. rujna 2019. godine.

Više informacija o Javnom pozivu na sljedećoj poveznici: https://www.pgz.hr/…/Financiranje_udruga_i_ostalih_neprofit…

 

Skip to content