Novosti


Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Jučer je, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

Cilj programa je potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na taj će se način smanjiti količina potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora odnosno osigurati energetske i financijske uštede te povećati kvaliteta boravka u prostoru. Građanima se tako, neovisno o lokaciji, s do 60% sredstava sufinancira povećanje toplinske zaštite vanjskih zidova, stropa, poda, krova, zamjena stolarije energetski učinkovitijom te ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući i fotonaponske sustave za proizvodnju električne energije.

Maksimalni iznosi sufinanciranja određeni su za svaku pojedinačnu mjeru, a kombinacijom različitih mjera kućanstvo može dobiti i do 204 tisuće kuna bespovratnih sredstava.

Na javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani čije kuće imaju više od 50% površine namijenjene stanovanju, do 3 stambene jedinice ili kvadraturu do 600m2. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je kuća u potpunosti legalna. Mogućnost prijave ovisi i o energetskom razredu pa se tako mogu prijaviti građani kontinentalne Hrvatske za obnovu kuća energetskog razreda D ili niže, odnosno građani primorske Hrvatske čije kuće imaju energetski razred C ili niže.

Novost od ove godine je i način prijave te će se za sredstva biti moguće prijaviti isključivo putem sustava za e-Prijave na javne pozive Fonda.

Upravo je zato Fond osigurao energetske certifikatore koji će građanima pomoći u ispunjavanju obrasca i prikupljanju dokumentacije potrebne za prijavu. Za tu uslugu će korisnicima biti odobren trošak i do 500 kn, uz napomenu da će trošak biti prihvatljiv samo za korisnike kojima sufinanciranje bude odobreno i koji provedu obnovu.

Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine, ponudu izvođača, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u tekstu Javnog poziva.

Listu ovlaštenih energetskih certifikatora za Primorsko – goransku županiju možete pogledati na sljedećoj poveznici.

Za prijavu na Javni poziv potrebno je izraditi izvješće o energetskom pregledu obiteljske kuće i energetski certifikat prije obnove.

Za obiteljske kuće koje već imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 13. studenog 2012. godine nije potrebna izrada novoga ukoliko na obiteljskoj kući nisu primjenjivanje energetske mjere u razdoblju nakon izdavanja certifikata.

Troškove provedbe energetskih pregleda, izrade izvješća i energetskih certifikata prije i poslije obnove obiteljske kuće snosi prijavitelj.

Učitavanje prijava (učitavanje obvezne dokumentacije u sustav) započelo je objavom Javnog poziva, a prijava na Poziv može se podnijeti od 1. rujna 2020. godine u 9 sati.

Sve dodatne obavijesti možete dobiti na info broj telefona 01/6448-443 te slanjem upita na e – adresu: [email protected] a tekst Javnog poziva dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/.

Uz ovaj, Fond je danas objavio i Javni poziv za financiranje energetske obnove kuća socijalno ugroženih građana, vrijedan 32 milijuna kuna.

 

Skip to content