Novosti


Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je jučer, 7. rujna 2020. objavio najavljeni Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima za postavljanje jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije:

 1. s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode (sustav na biomasu);
 2.  s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (sustav s dizalicom topline);
 3. sa sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora (sustav sa sunčanim toplinskim pretvaračima);

u postojeće kuće energetskih razreda (prema QH,nd)

 1. A, B i C u kontinentalnoj Hrvatskoj i
 2. A i B u primorskoj Hrvatskoj.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

– koja je zakonita;

– u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje

– koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice ILI ima

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovoj Javnom pozivu mogu ostvariti građani ako su:

 1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih ostalih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,
 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi, prijavljeno najkasnije do 1. lipnja 2020. godine,
 3. podnesu Fondu Prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jednog ili više novih sustava,
 4.  prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
 5. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 6. ispunjavaju i druge uvjete Poziva i
 7. sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 75.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove nabave i ugradnje jednog ili više sustava (s PDV-om):

 • – do 80%, ali ne više od 75.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • – do 60%, ali ne više od 56.250,00 kn na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka,
 • – do 40%, ali ne više od 37.500,00 kn na ostalim područjima RH.

S obzirom da Grad Novi Vinodolski ima status brdsko – planinskog područja postotak sufinanciranja je do 60%, ali ne više od 56.250,00 kn.

Opravdani su troškovi nabave i ugradnje jednog ili više sustava, nastali nakon objave Poziva 7. rujna 2020. godine na www.fzoeu.hr, što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Osnovni podaci prijave mogu se upisivati, a dokumenti (u pdf. zapisu) spremati na www.fzoeu.hr u “e-Prijave od 1. listopada 2020. godine. 

Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u “e-Prijave”, od 26. listopada 2020. godine u 9:00 sati:

 1. do objave na www.fzoeu.hr: obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ILI obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili
 2. do isteka 2020. godine, što prije nastupi.

Više o samom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama nalazi se na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Skip to content