Novosti


Objavljene liste kandidatura za izbor članova Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novog Vinodolskog, dana 5. svibnja, objavljuje: 

 

– ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog


1. PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: OLEG BUTKOVIĆ, dipl. ing.

Kandidacijska lista – HDZ – HSS


2. PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

Nositeljica liste: SNJEŽANA KLAIĆ

Kandidacijska lista – HNS


3. PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj liste: MARINKO BUTORAC

Kandidacijska lista HSP


4. PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj liste: MIHAEL JOVANOVIĆ

Kandidacijska lista – SDP – PGS – HSU


 

– ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog


1. Kandidat: MIHAEL JOVANOVIĆ

Zamjenik kandidata: ZORAN BUTORAC

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU


2. Kandidatkinja: SNJEŽANA KLAIĆ

Zamjenica kandidatkinje: TATJANA RAKOŠE – BOŽIĆ

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS


3. Kandidat: VELIMIR PIŠKULIĆ, oec.

Zamjenik kandidata: TOMISLAV CVITKOVIĆ, univ. spec. oec.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

 

Skip to content