Novosti


OD. 1. KOLOVOZA DO 20. RUJNA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG ANKETIRANJE STANOVNIKA ZA POTREBE PROJEKTA E-ŽUPANIJA

Od 1. kolovoza do 30. rujna na području Grada Novog Vinodolskog provodit će se anketiranje stanovnika za potrebe projekta e-Županija.

Projekt e-Županija usmjeren je ka razvoju elektroničke mreže širokog pojasa te omogućavanju pristupa različitim e-uslugama građanima i institucijama Primorsko – goranske županije. Projekt predstavlja izgradnju infrastrukture koja omogućava povezivanje na Internet s velikom brzinom prijenosa podataka (tzv. širokopojasni pristup Internetu) i to na rijetko naseljenim područjima na kojima ne postoji ekonomski interes operatora za izgradnju širokopojasnih mreža. Projekt e-Županija je strateški projekt koji je pokrenut kao trajan proces od kojeg se očekuje pružanje potpore gradovima i općinama pri prijavi na natječaj koncesionara (privatnog partnera koji osigurava oko 30 posto financijskih sredstava projekta) te financijska sredstva strukturnih fondova Europske unije gdje se osigurava preostalih 70 posto nepovratnih financijskih sredstava za projekt, svake jednice lokalne samouprave koja sudjeluje u projektu. Ovaj projekt će omogućiti lakši i bezbolni prelazak s jednoga na drugog operatora, birajući po vašim kriterijima kvalitetnijeg i isplativijeg. To je danas jako otežano.

Zbog svaga toga, nužna je provedba anketiranja stanovnika u svrhu dobivanja uvida u stvarno stanje postojeće telekomunikacijske usluge.  Stanovnike Grada Novog Vinodolskog moli se za razumijevanje pri dolasku anketara. Anketa se sastoji od 11 pitanja na koja je ponuđeno više raznih odgovora te anketa ne bi trebala trajati dulje od desetak minuta.

 

 

 

Skip to content