Novosti


Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV.Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Grada Novi Vinodolski

Na temelju članka 64.stavak 3.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31.stavak 4.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17) i članka 44.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski donosi dana 24.11.2017.godine

Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno proesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Grada Novi Vinodolski
Skip to content