Novosti


ODLUKA O DODJELI POTPORA TEMELJEM JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM OPĆEG PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI U 2020.GODINI

Grad Novi Vinodolski je 25. svibnja 2020. godine donio Odluku o dodjeli potpora za 30 poduzetnika, a ukupna vrijednost odobrenih potpora iznosi 223.899,27 kuna.

Javni poziv otvoren je 19. veljače 2020. godine, a rok za podnošenje prijava tekao je do 20. ožujka 2020. godine.  Na natječaj je u roku zaprimljeno čak 40 potpunih prijava, najviše otkad se Program provodi. Zbog ograničenih proračunskih sredstva  Povjerenstvo je uz analizu osnovnih kriterija za dodjelu potpore temeljem Javnog poziva (redoslijed zaprimanja potpunih prijava uz prednost poduzetnicima koji prijavu podnose po prvi put) analiziralo i nužnost i opravdanost ulaganja zatraženih za sufinanciranje. Tako su odobreni nužni troškovi, i to svim poduzetnicima koji su prijavu podnijeli po prvi put, dakle 30 poduzetnika sa sjedištem u Novom Vinodolskom,  no samo jedna mjera po poduzetniku.

„Moramo napomenuti da je 19. ožujka 2020., kada je zabranjen rad mnogim djelatnostima, te je na razini države donesen set mjera kojima je omogućena isplata minimalne plaće u iznosu od 4.000,00 kn kao i otpis doprinosa i poreza poduzetnicima, nastupila velika rupa u Proračunu Grada. Također, Grad Novi Vinodolski donio je niz mjera za pomoć poduzetnicima u vrijeme zabrane rada i umanjenog opsega poslovanja – otpis komunalne naknade, zakupa poslovnih prostora i zakupa terasa, što je dodatno utjecalo na pad proračunskih prihoda. Uz sve navedeno nastojimo pomoći našim poduzetnicima koliko nam prihodi dozvoljavaju.“„ – ističe gradonačelnik Velimir Piškulić

S odabranim Korisnicima potpora će se u četvrtak, 28. svibnja, u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog sklopiti Sporazumi o dodjeli potpore. Korisnici  s liste od broja 1 do 15 pozivaju se na potpis Sporazuma u 12 sati, a Korisnici od broja 16 do 30 u 14 sati.

U 30 odobrenih potpora, i ove je godine najzastupljenija Mjera 7 – Potpora za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva – odobreno je 14 potpora. Druga najzastupljenija je Mjera 11 – Potpora poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora – odobreno 9 potpora. Također, odobreno je i 8 potpora za Mjeru 6 – Potpora za razvoj poduzetništva mladih i poduzetnika početnika. A ostvarena je i 1 potpora za Mjeru 8 – Potpora za socijalno poduzetništvo.

Tomislav Cvitković: „Uslijed pada prihoda, potpore ćemo ove godine iznimno isplatiti u dva dijela: 50% potpore po potpisu Sporazuma o dodjeli potpore, a preostalih 50% po podnesenom Završnom izvješću. Poduzetnike koji nažalost ove godine nisu uspjeli ostvariti pravo na potporu pozivamo da ne odustaju, te da se i dalje javljaju na Javne pozive.“

 

Odluka o dodjeli potpore

 

Skip to content