Novosti


ODLUKA o dodjeli sredstava udrugama iz kulture u 2017.

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), ravnatelj Centra za kulturu Grada Novi Vinodolski, Mario Butorac, prof., dana 22. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Novog Vinodolskog u 2017. godini

 

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na:

  • Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

 

Članak 2.

U 2017. godini će se iz Proračuna grada Novog Vinodolskog sufinancirati sljedeći projekti i programi iz područja kulture:

REDNI BROJ NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA

 

1. Udruga za očuvanje narodnih običaja Povile Poticanje i razvitak kulturnih događanja u mjestu Povile u 2017. godini 5.000,00 kn
2. Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 31. susret hrvatskih puhačkih orkestara 10.000,00 kn
3. Zavičajna udruga Klenovica Redovan rad udruge 15.000,00 kn
4. Vespa klub Redovan rad udruge 5.000,00 kn
5. Moto klub Jahači Vinodolskog zakona Promocija motosporta i motokulture 15.000,00 kn
6. Udruga Breze Redovan rad udruge 5.000,00 kn
7. Katedra čakavskog sabora Novljansko kolo Nematerijalno kulturno dobro RH 45.000,00 kn
8. Klapa Puntape Redovan rad udruge 17.000,00 kn
9. KUD Ilija Dorčić Redovan rad udruge 45.000,00 kn
10. HCK Gradsko društvo Crvenog križa Likovna radionica „Kameleoni“ 5.000,00 kn
11. Udruga Ružica vinodola Redovan rad udruge 19.000,00 kn
12. Udruga za narodne običaje Ledenice Organiziranje maškaranih zabava 15.000,00 kn
13. Udruga za narodne običaje Zagon Redovan rad udruge 15.000,00 kn
14. Klapa Vinčace Redovan rad udruge 19.000,00 kn
15. Hrvatski mažoret savez Državno prvenstvo mažoretkinja 2017. godine 25.000,00 kn

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web-stranici Grada Novog Vinodolskog.

KLASA: 400-02/16-20/17

UR.BROJ: 2107/02-05-17-59

Novi Vinodolski, 22. veljače 2017. godine

RAVNATELJ CENTRA ZA KULTURU GRADA NOVI VINODOLSKI

Mario Butorac, prof., v.r.

                                                                                                         

 

                                                                                                                         

 

Skip to content