Novosti


Odluka o dodjeli stipendija u šk./ak. godini 2020./2021.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 25/19) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., donosi dana 7. prosinca 2020. godine sljedeću
Skip to content