Novosti


Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (pročišćeni tekst)

Na temelju temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije 28/09 i 30/09-ispr.) Komisija za Statut i Poslovnik Grada Novog Vinodolskog na sjednici održanoj dana 09. siječnja 2013. godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski obuhvaća Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski  (Službene novine PGŽ 55/06), Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski  (Službene novine PGŽ 23/10) i Ispravak Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski  (Službene novine PGŽ 36/10) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 350-02/13-01/1

Ur.broj: 2107/02-01-13-1

Novi Vinodolski, 09. siječnja 2013. godine

Predsjednik

Komisije za Statut i Poslovnik

Dražen Tomić, dipl.iur.

 

 

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVI VINODOLSKI

(PROČIŠĆENI TEKST)

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (pročišćeni tekst)

 

Skip to content