Novosti


Odluka o dopuni Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata

U Odluci o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije br.17/09, 19/10, 15/11 i 29/11)  u članku 2. točki 2.1.SEZONSKI  ŠTANDOVI  I  POKRETNI  OBJEKTI  u Novom Vinodolskom iza lokacije Obala Petra Krešimira IV dodaje se lokacija «okućnica objekta , k.č.br.3898/37 , z.k.ul.4675, K.O.NOVI, prodaja betonskih proizvoda tijekom cijele godine». Odluku je donijelo Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 23. sjenici održanoj 21. prosinca 2011. godine. Odluka se može vidjeti ovdje:

Rekonstruirana je gornja etaža zgrade Turističke zajednice Grada Novog Vinodolskog, površine 200 četvornih metara, čime se bitno poboljšala kvaliteta turističke ponude a turistički sadržaji prilagođeni su potrebama turista, agencija i građana. Osobito to dolazi do izražaja nakon što je otvorena cesta preme Bjelolasici.
Info punkt Kvarner – jug je projekt Primorsko – goranske županije vrijedan miliun kuna, a sufinanciran je od Županije i njene Turističke zajednice, kao i TZG Novog Vinodolskog.

Skip to content